Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ke zdomácnění emfyteutického práva ve 13. a 14. století na Čáslavsku
Název práce v češtině: Ke zdomácnění emfyteutického práva ve 13. a 14. století
na Čáslavsku
Název v anglickém jazyce: On domestication of emphyteutic law in 13th and 14th century in Čáslav region
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra právních dějin (22-KPD)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.06.2007
Datum zadání: 19.06.2007
Datum a čas obhajoby: 19.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2007
Oponenti: doc. JUDr. Vladimír Kindl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK