Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Faktory ovlivňující vnitrodruhové škálování intenzity metabolismu
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující vnitrodruhové škálování intenzity metabolismu
Název v anglickém jazyce: Factors influencing intraspecific scaling of metabolic rate
Klíčová slova: metabolismus, ontogeneze, hmotnost těla, škálování
Klíčová slova anglicky: metabolism, ontogeny, body mass, scaling
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zuzana Starostová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.09.2013
Datum zadání: 29.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2014
Oponenti: prof. David Storch, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je shrnout poznatky o tom, jak se intenzita metabolismu u živočichů mění v průběhu ontogeneze a jaké hlavní faktory škálování metabolismu na vnitrodruhové úrovni ovlivňují.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to summarize knowledge about changes in metabolic rate in animals during ontogeny and point to the main factors affecting metabolic scaling at the intraspecific level.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK