Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využívání geolokačních služeb v ČR
Název práce v češtině: Využívání geolokačních služeb v ČR
Název v anglickém jazyce: Geolocation services in Czech Republic
Klíčová slova: online marketing, LBS aplikace, location-based aplikace, geolokace, sociální sítě, chytré mobilní telefony, Foursquare, Swarm
Klíčová slova anglicky: online marketing, LBS applications, location-based applications, geolocation, social networks, smartphones, Foursquare, Swarm
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Adam Zbiejczuk
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.05.2014
Datum zadání: 17.05.2014
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 09.07.2014
Datum a čas obhajoby: 01.02.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jakub Fiala
 
 
 
Zásady pro vypracování
Osnova:
1) Úvod
2) Nové trendy v marketingu
3) Geolokační marketing
4) Porovnání ČR a zahraničí
5) Analýza vybraných podniků inzerujících prostřednictvím geolokační sítě
6) Závěr

Anotace:
Cílem bakalářské práce Využívání geolokačních služeb v ČR je dokázat užitečnost využívání nových médií v marketingu a popřípadě přijít na jistá zlepšení a ze zjištěných poznatků vygenerovat vhodná doporučení. Práce se se zaměří na nové trendy v oblasti marketingu s důrazem na LBS aplikace a geolokační sociální sítě typu Google Places, Forsquare, apod. Větší pozornost bude kladena zejména na geolokační marketing v ČR, avšak s mírným porovnáním se situací v zahraničí.

Bakalářská práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
BREJLOVÁ, Iva. Mobilní marketing jinak: Inspirace z geolokační reklamy. Www.tyinternety.cz [online]. 2012 [cit. 2014-05-27]. Dostupné z: http://2012/02/24/clanek/mobilni-marketing-jinak-inspirace-z-geolokacni-reklamy/
GALLO, Carmine. The power of Foursquare: 7 innovative ways to get your customers to check in wherever they are. New York: McGraw-Hill, c2012, viii, 264 p. ISBN 00-717-7317-7.
KAŠPÁREK, Ondřej. Služba Foursquare reprezentující fenomén mobilních sociálních sítí založených na lokalizaci optikou teorií Nových médií. Brno, 2012. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/333346/fss_b/BP_-_Sluzba_Foursquare_reprezentujici_fenomen_mobilnich_socialnich_siti_zalozenych_na_lokalizaci_optikou_teorii_Novych_medii_-_Ondrej_Kasparek.pdf. Bakalářská práce. Masarykova univerzita.
PEDIAČ, Jakub. Sociální médiá v destinačním marketingu: Social media in destination marketing. Brno, 2013. Dostupné z: http://is.muni.cz/th/348991/esf_b/Bakalarska_praca_-_Pediac.pdf?zpet=https:%2F%2Ftheses.cz%2Fvyhledavani%2F%3Fsearch%3Dfoursquare%26start%3D1. Bakalářská práce.
PŘIKRYLOVÁ, Jana a Hana JAHODOVÁ. Moderní marketingová komunikace. 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 303 s., [16] s. obr. příl. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3622-8.
STROUT, Aaron a Mike SCHNEIDER. Location-based marketing for dummies: 7 innovative ways to get your customers to check in wherever they are. Hoboken, NJ: John Wiley, 2011, xix, 262 p. --For dummies. ISBN 978-111-8132-067.
ŠEVČÍK, Viktor. Geolokace. Www.reklamavtelefonu.cz [online]. 2012 [cit. 2014-05-27]. Dostupné z: http://www.reklamavtelefonu.cz/geolokace/
Welcome to foursquare. Foursquare.com [cit. 2014-05-27]. Dostupné z: https://foursquare.com/signup/?source=logged_out_homepage
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK