Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soukromoprávní aspekty poskytování zdravotní péče
Název práce v češtině: Soukromoprávní aspekty poskytování zdravotní péče
Název v anglickém jazyce: Private law aspectes of health care
Klíčová slova: zdravotnické právo - práva pacientů - informovaný souhlas
Klíčová slova anglicky: Medical Law - Patients Rights - Informed Consent
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2007
Datum zadání: 20.06.2007
Datum a čas obhajoby: 05.03.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.03.2012
Oponenti: prof. JUDr. Josef Salač, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK