Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Základy pole dance
Název práce v češtině: Základy pole dance
Název v anglickém jazyce: Pole dance basics
Klíčová slova: pole danec, tanec, tyč
Klíčová slova anglicky: pole dance, dance, pole
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Gymnastika (51-600200)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Chrudimský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.09.2013
Datum zadání: 25.09.2013
Datum a čas obhajoby: 05.05.2016 10:45
Místo konání obhajoby: Katedra gymnastiky
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:07.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.05.2016
Oponenti: doc. PhDr. Viléma Novotná
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomataka provede:
- stanoví problém a cíl práce včetně vhodného metdologického způsobu řešení práce
- studium dostupným literárních zdojů k danému tématu práce
- provede návrh sturktury a obsahu práce
- zpracuje dosavadní poznatky z histoie a didaktiky Pole dance
- navrhne postupy nácviku vybraných dovedností Pole dence
- stanoví doporučení pro rozvoj praxe v oblasti Pole dance
Seznam odborné literatury
Holland, S. Pole Dancing Empowerment and Embodimen. Palgrave Macmillan: 2010. ISBN-13: 978-0230210387.
Eccelstone, T., Henderson, S. Pole 101 Handy look. first Publisher. Polercise WA: 2011. ISBN 978-0- 9871505-8-5.
Choutka, M., Dovalil, J. Sportovní trénink. 2. rozšířené vydání. Praha: Olympia/Karolinum, 1991. ISBN 80-7033-099-6.
Zítko, M., Chrudimský, J. Akrobacie. 2. rozšířené vydání Praha: Česká asociace sport pro všechny, 2006. ISBN 80-86586-17-0.
Jansa, P., Dovalil, J.: Sportovní trénink. 2. rozšířené vydání Praha: Q – art: 2009. ISBN 978-80-903280-9-9.
Bini, V. Strečink. první vydání Rimini: Levné knihy, 2009. ISBN 978-80-7309-635-9.
Jarkovská, H., Jarkovská, M. Posilování. první vydání Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-0861-2.
Kol. autorů. Příručka první pomoci. druhé vydání Praha: Perfekt, 2007. ISBN: 80-8046-359-X.
Kol. autorů. První pomoc. první vydání Praha: Rebo Productions, 2006 ISBN: 80-7234-538-9.

internetové zdroje:
http://digitaljournal.com/article/356350
http://www.tanecnityce.cz/obchod
http://www.poledancers.cz/index.php
http://www.cspdf.cz/studia
http://www.cspdf.cz/download/CSPDF_stanovy.pdf
http://business.highbeam.com/409261/article-1G1-230884611/pole-dancing
Předběžná náplň práce
Pole dance v České republice nabízí další alternativu pro zájemce sportovních i volnočasových aktivit z oblasti sportů koordinačně-estetického charakteru. V posledních letech byl zaznamenán značný nárůst zájemců. Problémem, ale je nesjednocené názvosloví pro jednotlivé cvičební tvary a nedostatek odborné literatury publikované v českém jazyce.
Předběžný cíl práce: Zpracování dosavadních poznatků z historie a didaktiky pole dance a vytvoření souboru cvičebních tvarů pro začátečníky pole dance.
Diplomová práce bude obsahovat:
1. Přehled dosavadních poznatků publikovaných převážně v anglickém jazyce - historie a didaktika
2. Soubor cvičebních tvarů a jejich detailní popis s obrazovou dokumentací - Zakladů pole dance
3. Diskuzi obsahující shrnutí zkušeností při řešení práce
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Pole dance in the Czech Republic offers another alternative for those interested in sports and leisure activities in the field of estetic and co-ordinative sports. In recent years significant increase of applicants has occured. However there is an issue with ununited terminology and naming for the various forms of excercise and lack of scientific literature published in Czech language.
Explorative objective: Current knowledge summary of the history and didactics of pole dance and creation of set of forms of exercuse for pole dance beginners.
Dissertation will include:
1. Review of existing knowledge published mostly in English - history and didactics
2. Set of forms of exercise and their detailed description with enclosed image documentation - Pole dance basics
3. Discussion summarizing experience with thesis process and execution
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK