Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Absurdní realita štětcem a perem: interpretace výtvarného umění v díle Julia Cortázara
Název práce v češtině: Absurdní realita štětcem a perem: interpretace výtvarného umění v díle Julia Cortázara
Název v anglickém jazyce: Absurd reality through strokes and letters: interpretation of art in Julio Cortázar’s works
Klíčová slova: Julio Cortazar, surrealismus, absurdní realita, interpretace umění, volná asociace, Příběhy o kronopech a famech.
Klíčová slova anglicky: Julio Cortazar, surrealism, absurd reality, art interpretation, free association, Historias de cronopios y de famas.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Anežka Charvátová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.09.2013
Datum zadání: 24.09.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 16.10.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2014
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Anna Housková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Argentinský spisovatel Julio Cortázar ve své sbírce povídek Příběhy o kronopech a fámech obsáhl s notnou dávkou nadsázky, humoru a originality řadu témat všedního života v nevšedních souvislostech a ještě méně očekávatelných podáních. Jedním z těchto překvapivých náhledů je až absurdní interpretace výtvarných námětů uměleckých děl v povídce Návod na pochopení tří slavných obrazů. Ve své práci se zaměřím na srovnání vědeckých prací, vztahujících se k zmíněným dílům, a pohledu autora povídky. Do jaké míry se dotýká surrealismu a groteskního nadhledu a do jaké míry jde o vyjádření jeho skutečného pohledu na vědecký obor, který se snaží o systematizaci svobodného umění. Lze vůbec poznat, kdy umělecký kritik následuje myšlenky malíře a kdy se již ubírá vlastními asociacemi a promítá do obrazu vlastní bádání? Je skutečně tato povídka vyjádřením mírného despektu k vědecké analýze estetična? A jaké další odkazy k výtvarnému umění lze najít v Cortázarově sbírce? Mohly snad jeho barvité formulace podnítit vznik některých děl, či naopak být inspirovány konkrétní malbou?
Seznam odborné literatury
CORTÁZAR, Julio. Historias de cronopios y de famas, Buenos Aires: Alfaguara, 1995
CANTELUPE, B Eugene, Titian's Sacred and Profane Love Re-examined, New York, College art association, 1964
TITTLER, Jonatan. Ironía narrativa en la novela hispanoamerica contemporánea, Bogotá, Banco de la República, 1990
LANGOWSKI, Gerald J., Emilio. El surrealismo en la ficción hispanoamericana. Madrid: Gredos, 1982
PANOFSKY, Erwin. Význam ve výtvarném umění. Praha, Academia 2013
WHITNEY, Davis. A general theory of visual culture: Princeton, N.J. : Princeton University Press, 2011
PUTTFARKEN, Thomas. Titian & tragic painting : Aristotle’s poetics and the rise of the modern artist: New Haven ; London : Yale University Press, 2005
STANDISH, Peter, Understanding Julio Cortázar (Understanding modern Europiane and Latin American literature): University of South Carolina Press, 2001
CRUZ, G. Julia, Lo neofantástico en Julio Cortázar, Pliegos 1988 ALAZRAKI, Jaime, En busca del unicornio: los cuentos del Julio Cortázar, Gredos, 1983
ALAZRAKI, Jaime, En busca del unicornio: los cuentos del Julio Cortázar, Gredos, 1983
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK