Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Od Luthera k Lochmanovi: posun ve výkladu desatera
Název práce v češtině: Od Luthera k Lochmanovi: posun ve výkladu desatera
Název v anglickém jazyce: From Luther to Lochman: The Shift in the Interpretation of the Ten Commandments
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky (27-TE)
Vedoucí / školitel: doc. Jindřich Halama, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.06.2013
Datum zadání: 03.06.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.09.2013
Datum a čas obhajoby: 03.02.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2015
Oponenti: Mgr. Pavel Keřkovský, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK