Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detekce vysokoenergetického záření
Název práce v češtině: Detekce vysokoenergetického záření
Název v anglickém jazyce: Detection of high energy radiation
Klíčová slova: scintilátor, luminiscence
Klíčová slova anglicky: scintillator, luminescence
Akademický rok vypsání: 2018/2019
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce:
Ústav: Fyzikální ústav UK (32-FUUK)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Kučera, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
OEM
1. Seznámit se se základními principy detekce vysokoenergetického záření
2. Seznámit se s metodami studia scintilačních vlastností studovaných materiálů
3. Stanovit odezvu vybraných vzorků na vysokoenergetické záření, analyzovat výsledky
Seznam odborné literatury
1. G.Blasse, B.C.Grabmaier, Luminescent materials, Springer, Berlin 1994
2. I.Pelant, J.Valenta, Luminiscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006
3. J.Garia Solé, L.E.Bausá, D.Jaque, Optical spectroscopy of inorganic solids, J.Wiley 2005
Předběžná náplň práce
Scintilátory dopované vzácnými zeminami se používají pro detekci vysokoenergetického záření nebo částic (rtg, gama záření, rychlé elektrony, kosmické částice apod.). Najdeme je ve velkých urychlovačích, elektronových mikroskopech, v medicínských diagnostických zařízeních atd. atd.

Práce je zaměřena na studium vlastností epitaxních scintilačních vrstev dopovaných ionty vzácných zemin.
Uchazeč se seznámí s fyzikálními metodami studia vlastností těchto materiálů a teoretickými přístupy řešení. Provede charakteristiku několika vybraných špičkových materiálů připravovaných pro aplikace v elektronové mikroskopii a výsledky vyhodnotí pomocí jednoduchých modelů.

http://en.wikipedia.org/wiki/Scintillator
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK