Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Školní zralost
Název práce v češtině: Školní zralost
Název v anglickém jazyce: School maturity
Klíčová slova: Diagnostika školní zralosti, školní neúspěšnost, školní nezralost, školní připravenost, školní úspěšnost, školní zralost
Klíčová slova anglicky: Diagnosis of school maturity, school failure, school immaturity, school maturity, school readiness, school success
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.09.2013
Datum zadání: 20.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2013
Datum a čas obhajoby: 04.02.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.12.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2015
Předmět: obhajoba rigorózní práce (OSZD002)
Oponenti: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
  PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK