Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Hormonální kontrola pohlavního dimorfismu ve velikosti těla obratlovců
Název práce v češtině: Hormonální kontrola pohlavního dimorfismu ve velikosti těla obratlovců
Název v anglickém jazyce: Hormonal control of sexual size dimorphism in vertebrates
Klíčová slova: hormonální kontrola, pohlavní dimorfismus velikosti, velikost těla, růst, steroidní hormony, růstový hormon
Klíčová slova anglicky: hormonal control, sexual size dimorphism, body size, growth, steroids hormones, growth hormone
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2013
Datum zadání: 21.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2014
Oponenti: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Lukáš Kubička, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Přestože pohlaví sdílejí naprostou většinu genomu, pohlavní dimorfismus ve velikosti těla je u obratlovců široce rozšířený. Úkolem práce je shrnout poznatky o hormonální kontrole růstu u jednotlivých pohlaví se zvláštním zaměřením na steroidní hormony.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Although males and females share most of their genomes, sexual size dimorphism is widely distributed in vertebrates. The aim of the study is to summarize knowledge on hormonal control of sexually dimorphic growth with special emphazis on steroid hormones.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK