Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Moderní korejská žurnalistika (Nárys vývoje se zvláštním zřetelem k období Pak Čǒng-hǔiho)
Název práce v češtině: Moderní korejská žurnalistika (Nárys vývoje se zvláštním zřetelem k období Pak Čǒng-hǔiho)
Název v anglickém jazyce: Modern Korean Journalism (Outline of Development with Particular Reference to the Park Chung-hee Period)
Klíčová slova: korejská žurnalistika, noviny, cenzura, cenzura v novinách, svoboda tisku, hnutí za svobodu tisku
Klíčová slova anglicky: korean journalism, newspaper, censorship, censorship of newspaper, freedom of press, press freedom movement
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sinologie (21-KSI)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miriam Löwensteinová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2013
Datum zadání: 19.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.08.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:22.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Vladimír Glomb, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Mgr. Marek Zemánek, M.A., Ph.D.
Zásady pro vypracování
Diplomantka se ve své práci bude věnovat korejské žurnalistice od jejích počátků po současnost se zvláštním zřetelem na období 60. a 70. let 20. století, tedy prezidentství Pak Čǒng-hǔiho. Při zpracování bude postupovat následujícím způsobem:a) Vymezí metodu a rozsah tématu;
b) stručně objasní historické předpoklady rozvoje novinové kultury v Koreji po otevření země až po japonskou anexi a její funkce;
c) přiblíží situaci za japonské okupace až po osvobození a zmíní hlavní deníky tohoto období;
d) v klíčové části se zaměří na poválečný jihokorejský vývoj, především období prezidenta Pak Čǒng-hǔiho, zvláště i) zasahování státu do nezávislosti tisku a ii) jeho využití pro modernizaci a propagaci hnutí „sä maǔl“, iii) cenzurní mechanismy a iv) pokusy o liberalizaci;
e) závěrem zhodnotí úlohu tisku a pokusí se postihnout případná specifika sledovaného úseku.
Seznam odborné literatury
CHANG, Yunshik. From Ideology to Interest: Government and Press in South Korea, 1945-1979. In Dae-Sook Suh, ed. Korean Studies: New Pacific Currents. Honolulu: University of Hawaii Press, 1994
CHOE, Chun. Politics and the Press in Korea. Korean Affairs 3:3 (December 1964): 296-303
CHOE, Chun. Hanguk sinmun sa. [1. vyd.]. Sŏul: Ilchogak, 1985
SON, Chu-whan. Journalism and unionization: a comparative study of the Korean and foreign press. Sôul: Nanam, 1994, 161 s. ISBN 89-300-6019-6
Čosôn ilpo čchilsip njônsa. Sôul: Čosôn ilposa, 1990
Hanguk sinmun haksa. Sŏul: Chŏngŭmsa, 1977
KANG, Hyeon-Dew. Development of Early Journalism and its Reference to the Outside World in Nineteenth Century in Korea. Sungkok Journalism Review 2 (1991): 17-26
KOH, Myung-shik. Postwar Development of the Korean Press. Transactions of the Royal Asiatic Society, Korea Branch 45 (1969): 37-49
KYU, Ho Youm, SALWEN, B. Michael. A Free Press in South Korea: Temporary Phenomenon or Permanent Fixture?. Asian Survey, Vol. 30, No. 3 (Mar., 1990), pp. 312-325
LEE, Sang-ki. Korean journalism: The profession and beyond. Seoul: Dong-jin printech, 2005
VALDIVIA, Angharad N. The international encyclopedia of media studies: media history and the foundations of media studies. Malden: Wiley-Blackwell, 2013
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK