Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jüdische Gemeinschaft und religiöse Praxis in Prager Synagogen von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Schoah
Název práce v jazyce práce (němčina): Jüdische Gemeinschaft und religiöse Praxis in Prager Synagogen von der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis zur Schoah
Název práce v češtině: Židovská komunita a náboženská praxe v pražských synagogách od druhé poloviny 19. století do šoa
Název v anglickém jazyce: Jewish Community and Religious Practice in Prague Synagogues from the mid-19th Century until the Shoah
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Doktorský program Integrální studium člověka - obecká antropologie (24-DIC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.09.2013
Datum zadání: 19.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 19.09.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:06.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.12.2019
Předmět: Obhajoba disertační práce (YDI999)
Oponenti: Mgr. Veronika Seidlová, Ph.D.
  prof. Sarah M. Ross, Dr.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK