Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Epigenetické regulace u autoimunitních onemocnění se zaměřením na revmatoidní artritidu
Název práce v češtině: Epigenetické regulace u autoimunitních onemocnění se zaměřením na revmatoidní artritidu
Název v anglickém jazyce: Epigenetic regulations in autoimmune diseases with a special focus on rheumatoid arthritis
Klíčová slova: epigenetika; revmatoidní artritida; systémový lupus erythematodes; autoimunitní onemocnění; metylace DNA; modifikace histonů; microRNA
Klíčová slova anglicky: epigenetics; rheumatoid arthritis; systemic lupus erythematosus; autoimmune disease; DNA methylation; histone modification; microRNA
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra antropologie a genetiky člověka (31-110)
Vedoucí / školitel: RNDr. Pavlína Daňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.09.2013
Datum zadání: 22.11.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2014
Oponenti: MUDr. Markéta Hušáková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK