Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Obraz evangelické liturgie na území Čech a Moravy od Tolerančního patentu do 80. let 20. stolení na základě bohoslužebných agend.
Název práce v češtině: Obraz evangelické liturgie na území Čech a Moravy od Tolerančního patentu do 80. let 20. stolení na základě bohoslužebných agend.
Název v anglickém jazyce: The Picture of the Evangelical Liturgy in the Area of Bohemia and Moravia from the Patent of Tolerance to 1980s based on Workship Agendes.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra církevních dějin (27-CD)
Vedoucí / školitel: doc. Ota Halama, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2013
Datum zadání: 18.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.09.2013
Datum a čas obhajoby: 26.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.09.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2018
Oponenti: Mgr. Milan Jurík, Ph.D.
  Mgr. Pavel Kolář, M.T.S., Th.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK