Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výživa a pohybový režim dětí staršího školního věku
Název práce v češtině: Výživa a pohybový režim dětí staršího školního věku
Název v anglickém jazyce: Nutrition and activ regimen of children in older school age.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Václav Bunc, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.09.2013
Datum zadání: 18.09.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 10:40
Místo konání obhajoby: LSM UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Oponenti: Mgr. Vendula Peteříková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK