Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kolo-nizace: symetrická etnografie rozvojového projektu Kola pro Afriku
Název práce v češtině: Kolo-nizace: symetrická etnografie rozvojového projektu Kola pro Afriku
Název v anglickém jazyce: Bicy-colonization: A symmetrical ethnography of the development project Kola pro Afriku (Czech Bikes for Gambian Schools)
Klíčová slova: rozvojová spolupráce, teorie sítí-aktérů (ANT), technologie, kolo, sociální topologie, alterace, fluidita, Gambie
Klíčová slova anglicky: development cooperation, actor-network theory (ANT), technology, bicycle, social topology, alterations, fluidity, The Gambia
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Tereza Stöckelová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.09.2013
Datum zadání: 17.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.09.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:05.01.2016
Datum proběhlé obhajoby: 17.02.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Luděk Brož, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rozvojová pomoc představuje významný prostor performance současných globálních vztahů: není pouhým tokem mezi apriorně určenými dárci a příjemci, nýbrž širším komplexem aktérů a akcí, v němž dochází k samotnému definování jejich vzájemného (mocenského) postavení. Navrhovaná práce bude etnografií (dosud nekonkretizovaného) rozvojového projektu, zkoumaného na straně jedné z perspektivy vlastní rozvojové antropologii – jež, s ohledem na odlišnost a interakce diskursů dárců a příjemců, hledá odpovědi na otázky proč a jak je pomoc přinášena – na straně druhé pak optikou vlastní teorii sítí-aktérů, která se detailně zabývá materiálním rozměrem takové pomoci a odpovídá na otázku, co je vlastně v jejím rámci přinášeno a (pře)tvářeno.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK