Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Krajní nouze a nutná obrana srovnání české úpravy s common law
Název práce v češtině: Krajní nouze a nutná obrana srovnání české úpravy
s common law
Název v anglickém jazyce: Necessity and self-defence comparison of Czech Law
with Common Law
Klíčová slova: nutná obrana, krajní nouze, common law
Klíčová slova anglicky: self-defence, necessity, common law
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.09.2013
Datum zadání: 14.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.09.2013
Datum a čas obhajoby: 29.05.2015 08:45
Místo konání obhajoby: PF UK m. 309
Datum odevzdání elektronické podoby:08.03.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:09.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2015
Oponenti: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK