Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestněprávní aspekty počítačové kriminality
Název práce v češtině: Trestněprávní aspekty počítačové kriminality
Název v anglickém jazyce: Criminal law aspects of computer crime
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2007
Datum zadání: 05.06.2007
Datum a čas obhajoby: 12.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2007
Oponenti: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK