Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Název práce v češtině: Pojem a právní důsledky překročení mezí nutné obrany a krajní nouze
Název v anglickém jazyce: Concepts and legal consequences of an excessive use of self-defence
and necessity
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.06.2007
Datum zadání: 12.06.2007
Datum a čas obhajoby: 12.06.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2007
Oponenti: doc. JUDr. Mgr. Jiří Herczeg, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK