Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu
Název práce v češtině: Řešené úlohy z elektřiny a magnetismu
Název v anglickém jazyce: Solved Problems in Electricity and Magnetism
Klíčová slova: elektřina, magnetismus, elektronická sbírka, řešené úlohy, sbírka úloh
Klíčová slova anglicky: electricity, magnetism, electronic collection, solved problems, problem collection
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.09.2013
Datum zadání: 22.10.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.10.2013
Datum a čas obhajoby: 23.06.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:11.05.2015
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2015
Oponenti: RNDr. Zdeněk Šabatka
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámit se s technickým řešením sbírky úloh na serveru KDF a zadáváním úloh do databáze této sbírky.
2. K vybraným úlohám vytvořit podrobná strukturovaná řešení včetně obrázků a vhodných nápověd tak, aby vytvořené úlohy mohly být využívány pro samostudium a čtenáře vedly k aktivnímu přemýšlení.
3. Řešení úloh včetně vhodných obrázků vypracovat v takové elektronické podobě, která umožní okamžitou publikaci vytvořené sbírky na serveru KDF.
4. Do písemné formy bakalářské práce popsat přístup k vypracování řešení úloh a k jejich zvolené struktuře.
5. U vybraných úloh provést zhodnocení zvoleného postupu řešení zejména z hlediska jeho metodické vhodnosti.
Seznam odborné literatury
Sedlák B., Štoll I: Elektřina a magnetismus, Academia , Univerzita Karlova Praha 1993
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fyzika. český překlad VUTIM Brno a Prometheus Praha, 2001
Příklady z elektřiny a magnetismu, kolektiv, skripta SPN Praha 1982
Ročenky FO a Fykosu (Fyzikálního korespondenčního semináře)
Středoškolské učebnice a sbírky příkladů a další zdroje
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK