Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Čínsko-sovětská roztržka, 1958-1964
Název práce v češtině: Čínsko-sovětská roztržka, 1958-1964
Název v anglickém jazyce: The Sino-Soviet Split, 1958-1964
Klíčová slova: čínsko-sovětská roztržka, Sovětský svaz, Čína, čínsko-sovětské vztahy, studená válka, komunismus, Mao Ce-tung, diplomatická historie, teorie mezinárodních vztahů
Klíčová slova anglicky: Sino-Soviet Split, Soviet Union, China, Soviet-Chinese Relations, Cold War, Communism, Mao Zedong, Diplomatic History, International Relations Theory
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav světových dějin (21-USD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.09.2013
Datum zadání: 12.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 18.09.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2015 13:15
Datum odevzdání elektronické podoby:04.08.2015
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Koura, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat stále se zhoršujícími sovětsko-čínskými bilaterálními vztahy na přelomu padesátých a šedesátých let dvacátého století. Jako počátek byl vybrán rok 1958, kdy se Nikita Sergejevič Chruščov stal premiérem a tím potvrdil svou pozici v Sovětském svazu. Autor bude analyzovat všechny podstatné vnitřní i vnější faktory, které ovlivňovaly vzájemné vztahy obou zemí. Jedná se zejména o Velký skok vpřed, II. Tchajwanskou krizi, čínsko-indické hraniční neshody, stavbu berlínské zdi a kubánskou raketovou krizi. Konec práce je ohraničen podzimem 1964, kdy došlo jednak k pádu Chruščova, tak i zároveň k čínskému zjištění, že vzájemné vztahy se s novým sovětským vedením příliš nezmění. Autor bude zkoumat mimo vnitřní a zahraniční politiky také odlišnosti v ideologii jednotlivých komunistických stran a osobnostní rozdíly vůdců SSSR a ČLR. Diplomová práce bude vycházet především z vydaných pramenů a odborné literatury v českém, anglickém a ruském jazyce.
Seznam odborné literatury
ALEKSANDROV-AGENTOV, Andrei. Ot Kollonatai do Gorbacheva. Moscow. Mezhdunarodnye otnosheniia 1994
BENTON, Gregor; CHUN, Lin. Was Mao Really a Monster? The Academic Response to Chang and Halliday’s Mao, the Unknown Story. London 2010
BLIUM, Arlen (ed.). Kultura i vlast ot Stalina do Gorbacheva. Ideologicheskie komisii TsK KPSS 1958-1964. Dokumenty. Moscow 2002
DILLON, Michael. China. A Modern History. London 2010
DURMAN, Karel. Popely ještě žhavé I. Světová válka a nukleární mír 1938-1964. Praha 2004
FAIRBANK, John. Dějiny Číny. Praha 2004
GADDIS, John Lewis. Studená válka. Praha 2006
GELENOVICH, Iurii. Belye piatna i bolevye tochki v istorii sovetsko-kitaiskikh otnoshenii. Moscow 1992
GRIGOR SUNY, Ronald (ed.). The Cambridge History of Russia. Vol.3, The Twentieth century. Cambridge 2006
CHANG, Jung; HALLIDAY, John. Mao. The Unknown Story. New York 2005
CHEN, Jian. Mao’s China and the Cold War. North Carolina 2001
CHRUŠČOV, Nikita Sergejevič. Vzpomínky Nikity Sergejeviče Chruščova. Magnetonofonové nahrávky z období glasnosti. Brno 2000
KRAMER, Mark. Ideology and the Cold War, in: Review of International Studies, Vol. 25, No. 4 (October 1999)
KULIK, Boris. Sovetsko-kitaiskii raskol: prichiny i posledstviia. Moscow 2000
LI, Zhisui. The Private Life of Chairman Mao. New York 1994
LUKS, Leonid. Istorija Rossii i Sovetskogo Sojuza. Ot Lenina do Jelcina. Moskva 2009
RADCHENKO, Sergey. Tho Suns in the Heavens. The Sino-Soviet Struggle for Supremacy, 1962-1967. Washington 2009
RAKHMANIN, Oleg. K istorii otnoshenii RSFSR, SSSR, RF s Kitaem 1917-1997. Obzor osnovnykh sobytii, otsenki ekspertov. Moscow 1999
ROBINSON, Thomas; SHAMBAUGH, David (eds.). Chinese Foreign Policy: Theory and Practise. Oxford 2006
SHELEST, Petro. Da ne sudimy budete. dnevnikovye zapisi, vospominaniia chlena Politbiura TsK KPSS. Moscow 1995
SHORT, Philip. Mao. Praha 2001
TAUBMAN, William. Chruščov. Člověk a jeho doba. Praha 2005
ZUBOK, Vladimir; PLESHAKOV, Constantine. Inside the Kremlin’s Cold War. From Stalin to Khrushchev. Cambridge 1997
ZUBOK, Vladimir. A Failed Empire. The Soviet Union from Stalin to Gorbachev. Cambridge 2009
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK