Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fenomén post-aktivační potenciace (PAP) (review a experimentální ověření)
Název práce v češtině: Fenomén post-aktivační potenciace (PAP) (review a experimentální ověření)
Název v anglickém jazyce: Post-activation potentiation (PAP) phenomenon – review and experimental verification
Klíčová slova: post-aktivační potenciace, maximální síla, gradient síly, silové desky
Klíčová slova anglicky: post-activation potentiation, peak force, rate of force developement, force platform
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Řešitel: MUDr. Mgr. Jan Horák, Ph.D. - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.09.2013
Datum zadání: 11.09.2013
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 08:15
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UD1-2, D128, Seminární místnost katedry atletiky
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: RNDr. PaedDr. Pavel Červinka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vytvoření systematického přehledu aktuálně dostupné literatury týkající se dané problematiky s využitím především zahraniční literatury. Dále pak vypracování metodiky určené k měření efektu PAP v průběhu standardizované metody podřep-výskok s volnými pažemi s využitím silových desek. Experimentální ověření PAP na malé skupině dobrovolných sportovců.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Firstly, to compile the systematic review of up-to-date literature. Secondly, to develop method using force platform that will be applicable for PAP measurment during the counter-movement jump. Thirdly, to verify PAP by using the developed method in small group of volunteers.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK