Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odhady parametrů založené na zaokrouhlených datech
Název práce v češtině: Odhady parametrů založené na zaokrouhlených datech
Název v anglickém jazyce: Estimates of parameters based on rounded data
Klíčová slova: zaokrouhlená data, časové řady, lineární regrese
Klíčová slova anglicky: rounded data, time series, linear regression
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.09.2014
Datum zadání: 18.09.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.07.2015
Datum a čas obhajoby: 16.09.2015 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2015
Datum proběhlé obhajoby: 16.09.2015
Oponenti: prof. RNDr. Marie Hušková, DrSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK