Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
K neohebným slovním druhům a jejich hranicím v současné češtině
Název práce v češtině: K neohebným slovním druhům a jejich hranicím v současné češtině
Název v anglickém jazyce: Toward Inflexible Parts of Speech and Bounderies between Them in the Contemporary Czech
Klíčová slova: částice, příslovce, spojky, neohebné slovní druhy
Klíčová slova anglicky: particles, adverbs, conjunctions, inflexible parts of speech
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavlína Synková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2012
Datum zadání: 10.06.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.01.2014
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 12:20
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměřuje na neohebné slovní druhy a jejich hranice. S oporou o odbornou literaturu a následný korpusový výzkum se pokouší o stanovení definic a hranic částic a příslovcí (na příkladu výrazů ještě a už a jejich užití), částic a spojek (na příkladu výrazů totiž a však a jejich užití) a příslovcí a spojek (na příkladu výrazů potom a nakonec a jejich užití).
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury
Bauer, Jaroslav. Relativa a spojky. In: Syntactica slavica: vybrané práce ze slovanské skladkby, ed. M. Grepl, R. Mrázek, R. Večerka. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1972.
Bauer, Jaroslav. Spojky a částice. In: Syntactica slavica: vybrané práce ze slovanské skladkby, ed. M. Grepl, R. Mrázek, R. Večerka. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1972.
Bauer, Jaroslav. Spojky a příslovce. In: Syntactica slavica: vybrané práce ze slovanské skladkby, ed. M. Grepl, R. Mrázek, R. Večerka. Brno: Univerzita J. E. Purkyně, 1972.
Hrbáček, Josef. Nárys textové syntaxe. Praha: Trizonia, 1994.
Pešek, Ondřej. Argumentativní konektory v současné francouzštině a češtině. České Budějovice: Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 2011.
VONDRÁČEK, Miloslav. Citoslovce a částice – hranice slovního druhu. Naše řeč. 1998, č. 1.
VONDRÁČEK, Miloslav. Příslovce a částice – hranice slovního druhu.Naše řeč. 1999, č. 2.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK