Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Liberal Democracy and Chinese Political Culture: American Perspectives and Perceptions
Název práce v češtině: Liberální demokracie a čínská politická kultura: americký pohled a reflexe
Název v anglickém jazyce: Liberal Democracy and Chinese Political Culture: American Perspectives and Perceptions
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.09.2013
Datum zadání: 09.09.2013
Datum a čas obhajoby: 22.10.2013 03:30
Místo konání obhajoby: Rytířská 31
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 22.10.2013
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Calda
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK