Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rudolf Slánský (1901 – 1952) Vzestup a pád stranického funkcionáře
Název práce v češtině: Rudolf Slánský (1901 – 1952) Vzestup a pád stranického funkcionáře
Název v anglickém jazyce: Rudolf Slánský (1901 – 1952) The Rise and Fall of a Party Official
Klíčová slova: Rudolf Slánský|Klement Gottwald|Jan Šverma|KSČ|Kominterna|jednotná fronta|Únor 1948|represe|politické procesy|Informbyro|rehabilitace|habitus|sociální pole|kapitál
Klíčová slova anglicky: Rudolf Slánský|Klement Gottwald|Jan Šverma|Czechoslovak Communist Party|Comintern|United Front|February 1948|repression|political trials|Informbyro|rehabilitation|habitus|social field|capital
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2013
Datum zadání: 05.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 24.06.2019 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.03.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Jakub Rákosník, Ph.D.
  PhDr. Emil Voráček, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK