Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Detekce přestaveb genů pro imunoreceptory u akutní lymfoblastické leukémie a u zdravých krevních buněk
Název práce v češtině: Detekce přestaveb genů pro imunoreceptory u akutní lymfoblastické leukémie a u zdravých krevních buněk
Název v anglickém jazyce: Detection of the alteration of genes for immunoreceptors in acute lymphoblastic leukemia and in healthy blood cells
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika dětské hematologie a onkologie (13-462)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2002
Datum zadání: 01.10.2002
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.09.2013
Datum a čas obhajoby: 06.04.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.03.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:06.03.2006
Datum proběhlé obhajoby: 06.04.2006
Oponenti: doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.
  prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
  MUDr. Jiří Schwarz, CSc.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK