Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití minimální reziduální nemoci v průběhu léčby relapsu a po alogenní transplantaci kostní dřeně u dětských pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií
Název práce v češtině: Využití minimální reziduální nemoci v průběhu léčby relapsu a po alogenní transplantaci kostní dřeně u dětských pacientů s akutní lymfoblastickou leukémií
Název v anglickém jazyce: The use of minimal residual disease in the course of treatment and after allogeneic bone marrow transplantation in children with acute lymphoblastic leukemia
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika dětské hematologie a onkologie (13-462)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2013
Datum zadání: 05.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.09.2013
Datum a čas obhajoby: 21.12.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.11.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:21.11.2006
Datum proběhlé obhajoby: 21.12.2006
Oponenti: RNDr. Cedrick Haškovec, CSc.
  prof. MUDr. Dagmar Pospíšilová, Ph.D.
  prof. MUDr. Tomáš Kozák, Ph.D.
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK