Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Implantace kryoprezervovaného mitrálního alograftu do trikuspidální pozice v experimentu u ovcí: Technické aspekty implantace a bezprostřední výsledky hodnocené pomocí epikardiální echokardiografie
Název práce v češtině: Implantace kryoprezervovaného mitrálního alograftu do trikuspidální pozice v experimentu u ovcí: Technické aspekty implantace a bezprostřední výsledky hodnocené pomocí epikardiální echokardiografie
Název v anglickém jazyce: Implantation of cryopreserved mitral allograft into tricuspidal position in an experiment with sheep: Technical aspects of implantation and immediate results evaluated with the aid of epicardial echocardiography
Akademický rok vypsání: 2001/2002
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika kardiovaskulární chirurgie (13-343)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jaroslav Špatenka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.10.2001
Datum zadání: 01.10.2001
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.09.2013
Datum a čas obhajoby: 20.09.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2006
Datum proběhlé obhajoby: 20.09.2006
Oponenti: prof. MUDr. Jan Dominik, CSc.
  prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc.
  MUDr. Štěpán Černý, CSc.
 
Konzultanti: MUDr. Aleš Mokráček, CSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK