Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny mlynářského řemesla na Sedlčansku mezi lety 1848 a 1938
Název práce v češtině: Proměny mlynářského řemesla na Sedlčansku mezi lety 1848 a 1938
Název v anglickém jazyce: Transformation of the mill trade in Sedlčany region between 1848 and 1938
Klíčová slova: Mlýny|mlynářství|Sedlčansko|české země|industrializace|hospodářské dějiny|sociální dějiny|protoindustrializace|první světová válka|první republika|společenstva|obilní monopol|kontingentace|hospodářský nacionalismus
Klíčová slova anglicky: Mills|miller’s trade|Sedlčany district|Czech countries|industrialisation|economical history|social history|proto-industrialization|the First World War|the First Czechoslovak Republic|communities|wheat flour monopoly|economic contingents|economic nationalism
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hospodářských a sociálních dějin (21-UHSD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2013
Datum zadání: 05.09.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.03.2014
Datum a čas obhajoby: 10.07.2020 12:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 10.07.2020
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc.
  PhDr. Mgr. Daniel Doležal, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK