Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interaktivní nástroje ve výuce chemie
Název práce v češtině: Interaktivní nástroje ve výuce chemie
Název v anglickém jazyce: Interactive Tools in Chemistry Education
Klíčová slova: Interaktivní pomůcky, software, počítač, edukace, vizualizace.
Klíčová slova anglicky: Interactive tools, software, computer, education, visualization.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemie a didaktiky chemie (41-KCHDCH)
Vedoucí / školitel: PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.09.2013
Datum zadání: 02.09.2013
Datum a čas obhajoby: 10.09.2014 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R201, 201, seminární místnost chemie, 2. patro, vpravo
Datum odevzdání elektronické podoby:17.06.2014
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2014
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
DOBRAKOVOVÁ, J.; KOVÁČOVÁ, M.; ZÁHONOVÁ, V. Mathematica pre stredoškolských učiteľov. STU v Bratislave : Bratislava, 2006. 412 s. ISBN 80-967305-2-5.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat některými možnostmi využití elektronické podpory ve výuce chemie na střední škole. Jde především o vizualizaci učiva chemie, vhodnou positivní motivaci a aktivizaci žáka. Blíže popisuje prezentaci učiva chemie pomocí programů a vizualizací chemického děje. Práce by měla nabídnout ucelený přehled existujících softwarů zabývajících podporou výuky chemie a zhodnotit tyto softwary z hlediska praktičnosti, obtížnosti a možností využití.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis will address some of the possibilities of using electronic support in the teaching of chemistry in high school. It's all about visualizing chemistry curriculum, appropriate positive motivation and activation of the pupil. Elaborates on the presentation of chemistry curriculum programs and visualizations of chemical reactions. The work should provide a comprehensive overview of the existing software support for teaching chemistry involved and evaluate these softwares in terms of practicality, complexity and possibilities.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK