Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Molekulárně genetická vyšetření u autozomálně dominantních demyelinizačních forem dědičných neuropatií Charcot-Marie-Tooth a u choroby Pelizaeus-Merzbacher
Název práce v češtině: Molekulárně genetická vyšetření u autozomálně dominantních demyelinizačních forem dědičných neuropatií Charcot-Marie-Tooth a u choroby Pelizaeus-Merzbacher
Název v anglickém jazyce: Molecular genetic investigation of autosomal dominant demyelinating forms of Chrcot-Marie-Tooth hereditary neuropathy and in Pelizaeus-Merzbacher disease
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika dětské neurologie (13-441)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2003
Datum zadání: 03.10.2003
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.09.2013
Datum a čas obhajoby: 08.11.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:22.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 08.11.2007
Oponenti: prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
  prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK