Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Důchodový systém v ČR – vývoj po roce 1989 a jeho reforma
Název práce v češtině: Důchodový systém v ČR – vývoj po roce 1989 a jeho reforma
Název v anglickém jazyce: The Czech Republic pension system - developments after 1989 and its reform
Klíčová slova: Důchodový systém, důchodová reforma, sociální pojištění, stárnutí populace, sociální spravedlnost, celospolečenský konsensus.
Klíčová slova anglicky: Pension system, pension reform, social insurance, ageing population, social justice, societal consensus.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., M.Sc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.09.2013
Datum zadání: 02.09.2013
Datum a čas obhajoby: 22.10.2013 00:00
Místo konání obhajoby: U Kříže 8, Praha 5
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2013
Datum proběhlé obhajoby: 22.10.2013
Oponenti: PhDr. Ivan Duškov
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK