Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vývoj rizikových ukazovateľov u pacientov s kardiorenálnym syndrómom
Název práce v jazyce práce (slovenština): Vývoj rizikových ukazovateľov u pacientov s kardiorenálnym syndrómom
Název práce v češtině: Vývoj rizikových ukazatelů u pacientů s kardiorenální syndromem
Název v anglickém jazyce: Development of risk factors in patients with cardiorenal syndrom
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Interní klinika 3. LF UK a FNKV (12-2INK)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Filip Málek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.06.2007
Datum zadání: 01.06.2007
Datum a čas obhajoby: 06.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK