Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hamburg, eine Kulturstadt
Název práce v jazyce práce (němčina): Hamburg, eine Kulturstadt
Název práce v češtině: Hamburk, kulturní město
Název v anglickém jazyce: Hamburg, a cultural city
Klíčová slova: Geschichte, Architektur, Kirchliche Bauwerke, Universität, Musik, Museen, Galerien, Hafen, Theater, Literaten, Schriftsteller, Medien
Klíčová slova anglicky: history, architecture, religious buildings, university, music, museums, galleries, harbor, theatres, writers, media
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Ústav germánských studií (21-UGS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.08.2013
Datum zadání: 30.08.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.09.2013
Datum a čas obhajoby: 15.06.2015 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.03.2015
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2015
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Nejprve se zaměřím na prostudování odborné literatury a na jejím základě budu postupně vypracovávat práci. Kromě toho mám v plánu pravidelně navštěvovat konzultace a snažit se o doplnění daného tématu i jinak než jen literaturou.
Seznam odborné literatury
FINK .., Hrsg. von d. Kulturbehörde der Freien u. Hansestadt Hamburg. Red. Verena.. Hamburg literarisch: ein Adressbuch. Hamburg: Dölling u. Galitz, 1990. ISBN 39-261-7416-1.
Hamburg in Vergangenheit und Gegenwart: Ein Auswahlverzeichnis ser Hamburger Öffentlichen Bücherhallen. 1970.
HAMANN, Johann, Heinrich HAMANN a Enno KAUFHOLD. Historisches Hamburg: das Lebenswerk einer Photographenfamilie. Hamburg: Christians, c1993, 124 p. ISBN 37-672-1170-X.

HIPP, Hermann, Urs Kluyver. [Übertr. ins Engl.: Paul Bewicke. Übertr. ins Franz.: Michèle SCHÖNFELDT] a Enno KAUFHOLD. Freie und Hansestadt Hamburg: Geschichte, Kultur und Stadtbaukunst an Elbe und Alster. 2. Aufl. Köln: DuMont Buchverlag, 1990, 608 p. ISBN 37-701-1590-2.
BRENKEN, Von Anna, Urs Kluyver. [Übertr. ins Engl.: Paul Bewicke. Übertr. ins Franz.: Michèle SCHÖNFELDT] a Enno KAUFHOLD.Hamburg: Geschichte, Kultur und Stadtbaukunst an Elbe und Alster. 2. Aufl. Hamburg: Ellert, 1993, 608 p. ISBN 38-923-4407-8
Tatsachen über Deutschland. Ein Handbuch der Bundesregierung. Frankfurt/Main: Societäts-Verlag, 2000. 587 .
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK