Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza psychoterapeutických sezení s KIP prostředníctvím počítačových metod
Název práce v češtině: Analýza psychoterapeutických sezení s KIP prostředníctvím počítačových metod
Název v anglickém jazyce: Analysis of psychotherapy sessions with GAI via computer methods
Klíčová slova: Katatymně imaginativní psychoterapie, primární proces, sekundární proces, kvantita-tivní obsahová analýza, test květu, tepová frekvence.
Klíčová slova anglicky: Guided Affective Imagery, Primary Process, Secondary Process, Quantitative Text Analysis, Flower Test, Heart Rate.
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.07.2013
Datum zadání: 17.07.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.08.2013
Datum a čas obhajoby: 29.08.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 29.08.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti:
  PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK