Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Linguistic analysis of on-line advertising in English
Název práce v češtině: Lingvistická analýza internetové reklamy v angličtině
Název v anglickém jazyce: Linguistic analysis of on-line advertising in English
Klíčová slova: reklamní slogan, figurativní řeč, řečnická figura
Klíčová slova anglicky: advertising slogan, figurative language, rhetorical figure
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.08.2013
Datum zadání: 15.04.2014
Datum a čas obhajoby: 29.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2014
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Craig Alan Morgan, M.A.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Daná práce se zabývá lingvistickou analýzou reklamy v angličtině. Sada 150 vybraných sloganů byla rozdělena do tří částí: nekomerční reklama, reklama na alkohol a cigarety a nespecifikovaná reklama různých produktů. Následně, byla provedena observace a identifikace lingvistických rysů a řečnických figur zkoumaných sloganů. Teoretiká část se zabyvá definováním pojmu reklama a specifikuje nejčastějí použivané figury. Praktická část se snaží zkoumat a objevit nejčastěji používané jazykové prostředky v souhlasu s jejich tématickou doménou a následně objevit souvislot cílů reklamních sloganů a jazyka který je pro ně použit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis presents a linguistic analysis of on-line advertising in English. A corpus of 150 advertisements was divided into three thematically distinct categories: non-commercial advertising, advertising of alcohol and cigarettes, and unspecified advertising of various products. Then, the examination and identification of the linguistic features and rhetorical figures was carried out. The theoretical part deals with the concept of advertising and the most frequent linguistic devices employed in slogans. The practical part aims to statistically describe the most commonly used linguistic means in advertising slogans in relation to the thematic domain they come from, as well as to reveal the connection between the use of advertising language and advertising objectives.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK