Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modelovanie ochorenia a štúdium regeneračných procesov v Huntingtonovej chorobe a ALS in vivo
Název práce v češtině: Modelovanie ochorenia a štúdium regeneračných procesov v Huntingtonovej chorobe a ALS in vivo
Název v anglickém jazyce: Huntington's disease modeling and stem cell therapy in spinal cord disorders and injury
Klíčová slova: Huntingtonova choroba, lentivirové vektory, transgeneze, miniaturní prase, huntingtin, proteinové agregáty, UCHL1, ubiquitin proteázomový systém, striatum, R6/2 myš, gad myš, Amyotrofická laterální skleróza, SOD1, lidské fetální neurální kmenové buňky, mícha, transplantace, imunosuprese, takrolimus, motoneuron, traumatické poškození míchy, buňková terapie, regenerace míchy, diferenciace.
Klíčová slova anglicky: Huntington’s disease, lentiviral vectors, transgenesis, minipig, protein aggregates, UCHL1, ubiquitin proteasome system, striatum, R6/2 HD mouse, gad mutant mouse, ALS, SOD1, human fetal neural stem cells, spinal cord, transplantation, immunosuppression, tacrolimus, traumatic spinal cord injury (SCI), cell-replacement therapy, regeneration of the spinal cord, differentiation.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.08.2013
Datum zadání: 02.08.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.08.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:02.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:02.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 07.10.2013
Předběžná náplň práce
Anatomické studie mozku miniaturního prasete.
Mikroinjekce lentivirových vektorů do prasečího mozku za účelem ověření potence N-terminálního fragmentu lidského mutovaného huntingtinu pro vyvolání specifické HD patologie transdukovaných neuronů.
Generace transgenního miniprasete pro Huntingtonovu chorobu s využitím lentvirového vektoru kódujícího N-terminální fragment lidského mutovaného huntingtinu, který již byl otestovaný akutními injekcemi do mozku miniprasete.
Histologická, imunohistochemická a proteinová charakterizace transgenního miniprasete Huntingtinovy choroby.
Buněčná terapie u transgenních SOD1 ALS potkanů a u potkanů s traumatickým poškozením míchy.
Funkční a histologické vyhodnocení terapeutického potenciálu buněčné terapie u potkaních modelů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Anatomical studies of the miniature pig brain.
Acute striatal microinjection of lentiviral vector encoding for N-terminal truncated human mutant huntingtin for evaluation of its ability to induce HD pathology in transduced minipig neurons.
Generation of Huntington’s disease transgenic miniature pig model using the same lentiviral vector which has already been tested in pig brain in vivo.
Histological, immunohistochemical and protein analysis of HD transgenic minipig.
Cell-replacement therapy in transgenic SOD1 ALS rat model and in rat with previous traumatic spinal cord injury.
Functional and histological evaluation of therapeutic potential of grafted fetal human neural spinal cord precursors in both rat models.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK