Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Breastfeeding and the risk of childhood obesity
Název práce v češtině: Kojení a riziko dětské obezity
Název v anglickém jazyce: Breastfeeding and the risk of childhood obesity
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Dagmar Schneidrová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 18.09.2006
Datum zadání: 18.10.2006
Datum a čas obhajoby: 15.05.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK