Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Participace hráček na týmovém herním výkonu v utkáních ŽBL
Název práce v češtině: Participace hráček na týmovém herním výkonu v utkáních ŽBL
Název v anglickém jazyce: Participation of the players on the team game performance in ZBL matches
Klíčová slova: Basketbal, týmový herní výkon, cizinky, extraliga ŽBL
Klíčová slova anglicky: Basketball, team game performance, foreigners, league ZBL
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.08.2013
Datum zadání: 28.08.2013
Datum a čas obhajoby: 07.05.2014 07:45
Místo konání obhajoby: katedra sportovních her UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:23.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:23.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2014
Oponenti: Mgr. Tomáš Kaprálek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod - stručná charakteristika práce
Teoretická východiska a literární rešerše
Metodická část - cíle a úkoly práce, metody, soubor
Výsledková část
Diskuse a závěr

Záměrem práce je vysledovat a srovnat participaci hráček na týmovém herním výkonu v utkáních ŽBL. Hlavní metodou sběru dat je sekundární analýza.
Seznam odborné literatury
Dle doporučení vedoucího práce
Předběžná náplň práce
Název: Participace hráček na týmovém herním výkonu v utkáních ŽBL
Cíle: Práce se zabývá problematikou podílu hráček na týmovém herním výkonu v basketbalových družstvech ženské nejvyšší basketbalové soutěži – ŽBL. Hlavním záměrem je zmapovat tyto trendy od sezony 1998/1999 do ročníku 2012/2013. Soubor sledovaných hráček extraligy bude rozdělen do tří kategorií (české hráčky do 20 let, cizinky, české hráčky nad 20 let) a zároveň budou stanoveny sledované charakteristiky (počet hráček, počet odehraných minut, počet vstřelených bodů, koeficient užitečnosti).
Metody: Práce se opírá o sekundární analýzu statistických dat jednotlivých družstev, která se od sezony 1998/1999 do sezony 2012/2013 účastnila Ženské basketbalové ligy. Ke zpracování se dále využijí základní statistické metody a srovnávací metody. Údaje o ŽBL se nalézají na internetových stránkách České basketbalové federace, kde jsou od sezony 1998/1999 k dispozici.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title: Participation of the players on the team game performance in ZBL matches
Objectives: The work deals with the proportion of female players on the team's performance in the game of basketball teams in the women's top basketball competition - ZBL. Main aim is to explore these trends from the season 1998/1999 to 2012/2013. The file of observed extraleague players was divided into three categories (Czech players under 20 years, foreigners, Czech players over 20 years). At the same time I determined the monitored characteristics (number of players, numbers of minutes played, numbers of points scored, coefficients of validity) that are signifiant for the research.
Methods: The study is based on the secondary analysis of statistical data of different teams that participated in the seasons from 1998/1999 to 2012/2013 in the Women's Basketball League (ZBL). For further processing I used basic statistical and comparative methods, whereby the situation in the Czech women's basketball is being mapped out. The data from the Women's Basketball League can be found on the website of Czech Basketball Federation, where they are available.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK