Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vybrané problémy korupčních deliktů
Název práce v češtině: Vybrané problémy korupčních deliktů
Název v anglickém jazyce: Selected problems of corruption criminal offenses
Klíčová slova: Úplatkářství, dočasné odložení trestního stíhání, tzv. protikorupční agent.
Klíčová slova anglicky: Bribery, temporary suspension of criminal prosecution, anti-corruption agent.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.08.2013
Datum zadání: 28.08.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.08.2013
Datum a čas obhajoby: 11.02.2019 09:00
Místo konání obhajoby: PF UK m. 313
Datum odevzdání elektronické podoby:15.11.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:15.11.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.02.2019
Oponenti: JUDr. Ingrid Galovcová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK