Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: My govorim na raznych jazykach (V.A. Sucharev, Moskva 1998, s. 25-51)
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: My govorim na raznych jazykach (V.A. Sucharev, Moskva 1998, s. 25-51)
Název v anglickém jazyce: Annotated translation: My govorim na raznych jazykách (V.A. Sucharev, Moscow 1998, p. 25-51)
Klíčová slova: překladatelská analýzy, překlad, lexikální posun, překladatelský problém
Klíčová slova anglicky: translation analysis, translation, lexical movement, translation problem
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Danuše Oganesjanová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.05.2012
Datum zadání: 10.05.2012
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.08.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Marie Csiriková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Komentář opatřete bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.
Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
Seznam odborné literatury
HOCHEL, B. Preklad ako komunikácia. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1990.
KOMISSAROV, V. N. Sovremennoe perevodovedenije. Moskva: ETS 2001.
LEVÝ, J. Bude literární věda exaktní vědou?: Výbor studií. Praha: Čs. spisovatel, 1971.
LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998.
POPOVIČ, A. Teória uměleckého prekladu: aspekty textu a literárnej metakomunikácie.
Bratislava: Tatran, 1975.
VILIKOVSKÝ, J. Preklad ako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984.

BEČKA, J. V. Česká stylistika. Praha: Academia, 1992.
BEĽČIKOV, Ju. A. Praktičeskaja stylistika sovremennogo russkogo jazyka. Moskva: AST-
Press, 2007.
ČECHOVÁ, M., Krčmová, M., Minářová, E. Současná stylistika. Praha: LN, 2008.
GOLUB´, I. B. Stilistika sovremennogo russkogo jazyka. Lexika. Fonika. Moskva: Vysšaja
škola 1986.
GOLUB´, I. B. Grammatičeskaja stylistika sovremennogo russkogo jazyka. Moskva: Vysšaja
škola 1987.
KRYLOVA, O. A. Lingvističeskaja stylistika. Učebnoe posobije. Moskva: Vysšaja škola
2006.
Kul´tura russkoj reči. Učebnik dlja vuzov. Pod red. L.K. Graudinoj i Je. N. Širjajeva. Moskva:
NORMA-INFRA 2001.
LAPTEVA, O. A. Teorija sovremennogo russkogo literaturnogo jazyka. Moskva: Vysšaja
škola Moskva 2003.
NEBESKÁ, I., Macurová, A. (ed.). Jazyk a jeho užívání. Praha: FF UK, 1996.
VINOKUR, T. G. Russkij jazyk v jego funkcionirovanii: kommunikativno-pragmatičeskij
aspekt. Moskva 1993.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK