Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv metodiky senzomotorické stimulace na stereotyp extenze kyčelního kloubu
Název práce v češtině: Vliv metodiky senzomotorické stimulace na stereotyp extenze kyčelního kloubu
Název v anglickém jazyce: The influence of sensory motor stimulation on hip extension
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství (12-REHA)
Vedoucí / školitel: PhDr. Alena Herbenová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.05.2007
Datum zadání: 23.05.2007
Datum a čas obhajoby: 07.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:07.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK