Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
H-compactifications of topological spaces
Název práce v češtině: H-kompaktifikace topologických prostorů
Název v anglickém jazyce: H-compactifications of topological spaces
Klíčová slova: Kompaktifikace|Tichonovův prostor|H-compactifikace|Homeomorfismus|Teorie kategorií
Klíčová slova anglicky: Compactification|Tychonoff space|H-compactification|Homeomorphism|Category theory
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra matematické analýzy (32-KMA)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Benjamin Vejnar, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Tereza Tížková - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.08.2021
Datum zadání: 24.08.2021
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.09.2021
Datum a čas obhajoby: 14.06.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2022
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2022
Oponenti: prof. RNDr. Miroslav Hušek, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pohled na daný (Tichonovův) prostor může být hlubší, pokud známe nějakou kompaktifikaci tohoto prostoru s danými vlastnostmi. Například můžeme na každý lokálně kompaktní prostor pohlížet jako na podprostor kompaktu, ze kterého odebereme jeden bod. Cílem práce je nastudování základních obecných vlastností kompaktifikací podle knihy [1] a následná specializace v některé z právě zkoumaných oblastí. Může jít o rozvíjení výsledků podle článků [3] a [4], jejichž autoři studují kompaktifikace, ve kterých je možné rozšiřovat homeomorfismy výchozího prostoru, nebo o pokus řešit otevřené problémy z článku [2], ve kterém se autor zabývá existencí (metrizovatelných) kompaktifikací se souvislým přírůstkem.
Seznam odborné literatury
[1] R. Chandler, Hausdorff Compactifications, 1976.

[2] J. Dijkstra, On compactifications with path connected remainders, Proceedings of the American Mathematical Society 136 (2008), 4461-4466.

[3] E. van Douwen, Characterizations of beta Q and beta R, Archiv der Mathematik 32 (1979), 391-393.

[4] B. Vejnar, Topological Compactifications, Fundamenta Mathematicae 213 (2011), 233-253.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK