Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fractional Cointegration of Daily High and Low Stock Prices
Název práce v češtině: Frakční kointegrace denních maximálních a minimálních cen akcií
Název v anglickém jazyce: Fractional Cointegration of Daily High and Low Stock Prices
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jozef Baruník, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.08.2013
Datum zadání: 28.08.2013
Datum a čas obhajoby: 18.03.2014 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:12.02.2014
Datum proběhlé obhajoby: 18.03.2014
Oponenti: RNDr. Michal Červinka, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK