Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geocaching pohledem trvale udržitelného rozvoje
Název práce v češtině: Geocaching pohledem trvale udržitelného rozvoje
Název v anglickém jazyce: Geocaching in relation to sustainable development
Klíčová slova: geocaching, „trvale“ udržitelný rozvoj, udržitelný turismus, destinační management, environmentální vzdělávání
Klíčová slova anglicky: geocaching, sustainable development, sustainable tourism, destination management, environmental education
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Sociální a kulturní ekologie (24-KSKE)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ivan Rynda
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 19.08.2013
Datum zadání: 19.08.2013
Datum odevzdání elektronické podoby:28.10.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.02.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1EKO1)
Oponenti: Jiří Hušek
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK