Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Životní styl a vztahy v subkultuře baletního umění
Název práce v češtině: Životní styl a vztahy v subkultuře baletního umění
Název v anglickém jazyce: Lifestyle and relationships in the subculture of ballet
Klíčová slova: balet, subkultura, životní styl, vztahy
Klíčová slova anglicky: ballet, subculture, lifestyle, relationships
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.08.2013
Datum zadání: 15.08.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.08.2013
Datum a čas obhajoby: 09.09.2013 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 09.09.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná pracovníkem v zastoupení a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Jan Sládek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zaměřovat na vzorce chování., životní styl a vztahy velmi specifické právě pro subkulturu baletu. Prostřednictvím dotazníkových šetření /N cca 50/. rozhovorů, sociometrie, pozorování /a dalších technik/ a také srovnávání s jinými kulturami podobného typu se student pokusí popsat právě specifičnost a odlišnost této subkultury od ostatních. Práce bude vedena především na emipirické úrovni, v teoretické rovině bude vycházet z konceptu subkultur.
Seznam odborné literatury
Cesty k tanečnímu a baletnímu mistrovství, taneční konzervatoře hl. města Prahy, 1945-2005, Knihy 555, Liberec 2005
Becker, H: Outsiders, Studies in the Sociology of Deviance, New York: The Free Press,1963
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK