Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prokalcitonin u kriticky nemocných
Název práce v češtině: Prokalcitonin u kriticky nemocných
Název v anglickém jazyce: Procalcitonin in critically ill patients
Klíčová slova: Prokalcitonin, Sepse, C-reaktivní protein, hemokultura, diagnostika.
Klíčová slova anglicky: Procalcitonin, sepsis, C-reactive protein, blood culture, diagnostics.
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav lékařské chemie a klinické biochemie (13-352)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.09.2013
Datum zadání: 02.09.2013
Datum a čas obhajoby: 28.05.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2014
Oponenti: doc. MUDr. Roman Zazula, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce bylo stanovení koncentrace prokalcitoninu a C-reaktivního proteinu v séru pacientů, kteří splnili kritéria diagnózy sepse a srovnání jejich hodnot s pozitivitou hemokultur, která je exaktním potvrzením infekční etiologie SIRS (syndromu systémové zánětlivé odpovědi).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis was to determinate the levels of procalcitonin and C-reactive protein in the serum of patients who met the criteria of sepsis diagnosis and the comparison with positive blood cultures that is the exact confirmation of infectious etiology of SIRS (Systemic Inflammatory Response Syndrome).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK