Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Leveneův test shodnosti rozptylů
Název práce v češtině: Leveneův test shodnosti rozptylů
Název v anglickém jazyce: Levene's Test for Equality of Variances
Klíčová slova: Levene, k-výběrový problém, shoda rozptylů, simulace
Klíčová slova anglicky: Levene, k-sample problem, equality of variances, simulations
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Marek Omelka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.09.2013
Datum zadání: 23.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.11.2013
Datum a čas obhajoby: 25.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.05.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:22.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2014
Oponenti: doc. Mgr. Michal Kulich, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Leveneův test shodnosti rozptylů představuje v současné době standardní test na shodu rozptylů pro k-výběrů. Student(ka) tento test popíše, vysvětlí jeho princip a určení významnosti testové statistiky. Porovná tento test s alternativními testy pro shodu rozptylů.
Seznam odborné literatury
Anděl, J.: Základy matematické statistiky. Matfyzpress, Praha 2007.

Brown, M. B., and Forsythe, A. B. (1974) Robust tests for the equality of variances. Journal of the American Statistical Association. Vol. 69, 364-367.

Levene, H. (1960). Robust tests for equality of variances. Edited by Olkin et al, Contributions to Probability and Statistics: Essays in Honor of Harold Hotelling, pages 278-292, Stanford
University Press.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK