Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Expresívne jazykové prostriedky v diele Marka Vidojkovića
Název práce v jazyce práce (slovenština): Expresívne jazykové prostriedky v diele Marka Vidojkovića
Název práce v češtině: Expresivní jazykové prostředky v díle Marka Vidojkoviće
Název v anglickém jazyce: Expressive Language of Marko Vidojković
Klíčová slova: Marko Vidojković, vulgarizmy, hypokoristiká, analýza, štylistika
Klíčová slova anglicky: Marko Vidojkovic, profane words, hypocoristics, analysis, stylistics
Akademický rok vypsání: 2012/2013
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra jihoslovanských a balkanistických studií (21-KJBS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Sandra Vlainić
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.08.2013
Datum zadání: 13.08.2013
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.09.2013
Datum a čas obhajoby: 08.09.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2014
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Karel Jirásek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Expresívne jazykové prostriedky do textu vnášajú kladný alebo záporný citový príznak. Do nich sa premieta postoj, hodnotenie a vôľa hovoriaceho. Zriedka bývajú súčasťou spisovnej slovnej zásoby, ich štýlová príslušnosť je veľmi rôzna. Pohybujú sa od prostriedkov stojacich na pomedzí spisovnosti až k vulgarizmom, tj, veľmi hrubým hanlivým, popr. urážlivým slovám. V bakalárskej práci sa budeme snažiť urobiť rozbor diela súčasného srbského autora Marka Vidojkovića, predstaviteľa mladšej generácie. Vidojković sa do literárneho sveta dostal aj vďaka svojmu kontroverznému literárnemu jazyku, ktorý konzervatívnejší čitatelia považujú za literárne nedôstojný a neprijateľný.
Seznam odborné literatury
Rečnik srpskog jezika. Novi Sad, 2011.
Srpski jezik na kraju veka. Beograd, 1996.
ŠIPKA, M.: Kultura govora. Sarajevo, 2005.
ČARKIĆ, M.: Uvod u stilistiku. Beograd, 2002.
Češko-srpski rečnik u dva toma. Beograd, 2002.
FEKETE, E.: Jezičke doumice. Beograd, 2006.
IVIĆ, P. a kol.: Srpski jezički priručnik. Beograd, 2004.
KLAJN, I.- ŠIPKA, M.: Veliki rečnik stranih reči i izraza. Beograd, 2007.
KLAJN, I.: Rečnik jezičkih nedoumica. Beograd, 2002.
KOVAČEVIĆ, M.: Gramatičke i stilističke teme. Banjaluka, 2003.
MRŠEVIĆ, D.: Frazeološke glagolsko – imenske sintagme u savremenom srpskom jeziku. Beograd, 1987.
OSTIN, D.: Kako delovati rečima. Novi Sad, 1993.
SAVIĆ, S.: Diskurs analiza. Novi Sad, 1993.
SIMIĆ, R. – JOVANOVIĆ, J.: Osnovi teorije funkcionalnih stilova. Beograd, 2002.
ŠKILJAN, D.: Lingvistika svakodnevice. Novi Sad, 1989.
VIDOJKOVIĆ, M.: Ples sitnih demona. Beograd, 2001.
VIDOJKOVIĆ, M.: Đavo je moj drug. Beograd, 2002.
VIDOJKOVIĆ, M.: Pikavci na plaži. Beograd, 2003.
VIDOJKOVIĆ, M.: Kandže. Beograd, 2004.
VIDOJKOVIĆ, M.: Sve crvenkape su iste. Beograd, 2006.
VIDOJKOVIĆ, M.: Hoću da mi se nešto lepo desi odmah. Beograd, 2009.
VIDOJKOVIĆ, M.: Kandže 2. Diler i smrt. Beograd, 2012.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK